Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Αυτοκόλλητα που κολλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας