Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Φάγε, πίε και ευφραίνου…


Έφτασε στα χέρια μας το παρακάτω κείμενο, άλλο ένα δείγμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ματαιοδοξίας 

Φάγε, πίε και ευφραίνου…
Οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος των εκδόσεων Ίνδικτος Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας, λόγω μη καταβολής 6 και πλέον μισθών. Η ταλαιπωρία-αργοπορία πληρωμών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009, αλλά τους τελευταίους 5 μήνες ο εκδότης των εκδόσεων Μανώλης Βελιτζανίδης, φαίνεται ότι θεώρησε την εργασία τους εθελοντική, καθώς όχι μόνο δεν κατέβαλε τους μισθούς τους, αλλά σε δίκαιο αίτημά τους για πληρωμή απαντούσε να μην τον απασχολούν με προβλήματά τους. Παράλληλα, προχώρησε σε πολυτελείς εκδόσεις 3 βιβλίων σε τυπογραφείο της Γερμανίας, που σύμφωνα με τον ίδιο, του στοίχισε πολύ παραπάνω από τους μισθούς που χρωστούσε στους εργαζομένους της εταιρίας του. Η ματαιοδοξία του μάλιστα φαίνεται γλαφυρότατα σε blog που διατηρεί, όπου κομπάζοντας  για το «εκδοτικό του επίτευγμα» (με την τεχνογνωσία των πανάκριβων τυπογραφείων της Γερμανίας), οι αφελείς που τον πλαισιώνουν τον χαρακτηρίζουν ως Θεό και μέγα ηγεμόνα. Οποία μωρία… «Ψυχή μου, αναπαύου, φάγε, πίε και ευφραίνου». Καημένε άφρων εκδότη της Ινδίκτου.